आमावुवालाई जेलमुक्त गरिदिन नौं वर्षिया अबोध बालिकाको चित्कार

आमावुवालाई जेलमुक्त गरिदिन नौं वर्षिया अबोध बालिकाको चित्कार