नगर उपप्रमुख खुशीले भक्कानीदैं भनिन-"मेरो प्रभु येशूलाई धन्यवाद" || २०७४ असार

नगर उपप्रमुख खुशीले भक्कानीदैं भनिन-"मेरो प्रभु येशूलाई धन्यवाद" || २०७४ असार