"धर्मलाई फौजदारी ऐन होइन सामाजिक ऐन अन्र्तगत राखियोस बाँकी स्वागतयोग्य छ"- ख्रीष्टियान महासंघ

"धर्मलाई फौजदारी ऐन होइन सामाजिक ऐन अन्र्तगत राखियोस बाँकी स्वागतयोग्य छ"- रास्ट्रिय ख्रीष्टियान महासंघ नेपाल