गत सेप्टेम्बर २०२१ मा एनसीसीयूकेको सम्पन्न साधारण सभाले चुनेका ९ ट्रस्टीहरु सामूहिक तस्बिर खिँचाउँदै