एनसीसीयूकेको सेप्टेम्बर २०२१मा सम्पन्न साधारण सभामा सहभागी एनसीसीयूकेका २६ चर्चका पास्टर तथा अगुवाहरुको सामूहिक तस्बिर