COVID 19 ले विश्वव्यापी महामारी रुप लिई रहेको बेला बाइबलले के भन्छ त ? Dr Bal Krishna Sharma